?

Log in

No account? Create an account
My life (tot nu toe) [entries|friends|calendar]
The Witchdocter

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Words aren't necessary [13 Oct 2010|12:54pm]
[ mood | happy ]

Photobucket

Photobucket

"Wat zou een mens meer willen..."

4 comments|post comment

[29 Aug 2010|12:41pm]
[ mood | thankful ]

Photobucket

7 comments|post comment

Tijd voor een frisse Herfstwind door mijn LJ [06 Oct 2007|01:41am]
[ mood | calm ]

Als je niet meer in mijn lijst staat zegt dat nx :)>
Vind iedereen leuk, lief en aardig!!!!!!!!!
Maar LJ delen, heeft weinig zin.
Spreek zie jullie wel op party's etc :)>

Grtz André

44 comments|post comment

Newsflash!!!!!!!!!!! [23 Mar 2005|06:40am]
[ mood | awake ]

Heb er een tijdje over nagedacht maar it's a fact now!!!!!

Mijn Journal gaat verder als een "Friends only"!

Voor degene die daar bij wil horen (klotezin maar tis niet anders)
Reply to this post, en het komt allemaal wel goed!!

Los Ballos :)

117 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]